1. Tīmekļa vietnes lynxgear.lv lietošanas noteikumi

 1. SIA „LATLYNX", lynxgear.lv portāla īpašnieks, uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.lynxgear.lv , turpmāk saukta lynxgear.lv.
 2. Lynxgear.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto lynxgear.lv, apmeklē to un/vai publisko (iesūta vai ievieto) tajā jebkāda veida saturu.

2. Autortiesības

 1. Lynxgear.lv publiskotais, ievietotais informatīvais saturs ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. 
 2. Jebkura lynxgear.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez lynxgear.lv rakstiskas atļaujas.

3. Materiālu publiskošana

 1. Lynxgear.lv pakalpojumu lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs lynxgear.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.
 2. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas lynxgear.lv rezultātā.
 3. Lynxgear.lv ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
  1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  2. materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
  3. materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 4. LATLYNX, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi lynxgear.lv.
 5. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko lynxgear.lv pakalpojumu izmantošanas gaitā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus lynxgear.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos lynxgear.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz lynxgear.lv (SIA „LATLYNX") neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj lynxgear.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis lynxgear.lv.
 6. Lietotājs piekrīt, ka lynxgear.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod lynxgear.lv šādas tiesības.
 7. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.
 8. Lynxgear.lv nav atbildīga par lynxgear.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajām sekām.
 9. Lynxgear.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām lynxgear.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. lynxgear.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar lynxgear.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.
 10. Lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu lynxgear.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Lynxgear.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju darbību lynxgear.lv portālā.
 11. Lynxgear.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst jebkuru lietotāja ievietoto informāciju.

4. Privātuma politika

4.1. Vispārīgie noteikumi attiecībā uz datu konfidencialitāti

 1. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta tam, lai noteiktu, kā LATLYNX SIA apkopo, izmanto un apstrādā personisko informāciju, kuru lietotājs sniedz vietnē.
 2. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz lynxgear.lv.
 3. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz lynxgear.lv lietotāju, tā personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

4.2. Datu ieguve un izmantošana

 1. Par personas datiem uzskatāma informācija, kuru LATLYNX SIA saņem no lynxgear.lv lietotāja, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, ka arī, lai turpmāk sazinātos ar lietotāju.
 2. Datu iegūšana notiek tad, kad lynxgear.lv lietotājs sniedz savus datus šajā lynxgear.lv vietnē.
 3. Visi lietotāja personiskie dati ir konfidenciāli, izņemot gadījumus, kas ir aprakstīti normatīvajos aktos.
 4. LATLYNX SIA savāc arī citus datus, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu —  dzimums, vecums, saziņas valoda, atrašanās valsti — kuri tiek vākti tikai statistikas nolūkos.
 5. Izmantojot iegūtos datus, LATLYNX SIA pēc lietotāja piekrišanas var informēt lietotāju par precēm, notikumiem un jaunumiem, kas ir saistīti ar lynxgear.lv vietni.
 6. Jebkurā laikā lietotājs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, ja nevēlas saņemt informāciju par preci, notikumiem un jaunumiem.
 7. Lietotāja dati tiek izmantotiб veicot preču piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma.
 8. LATLYNX SIA apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

4.3. Izmaiņas datos

 1. Lietotāja datus ir iespējams aplūkot lynxgear.lv vietnē, sadaļā Profils.
 2. Par datu maiņu Lietotājs informē LATLYNX SIA caur e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai atjauno šos datus patstāvīgi.

4.4. Piekļuve datiem

 1. LATLYNX SIA var atklāt Lietotāja datus, ja ir pamats uzskatīt, ka:
  1. šī informācija ir nepieciešama, lai identificētu, konstatētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citai personai vai arī LATLYNX SIA, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus lynxgear.lv vietnes lietotājus un/vai personas;
  2. tas jādara ņemot vērā normatīvo aktu prasības, vai gadījumos, kad to pieprasa kompetentas iestādes.
 2. Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
  1. kādas ziņas par viņu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad tika veiktas pēdējās datu izmaņas;
  2. kādam mērķim tika veikta datu apstrāde, ziņas par datu saņēmējiem.

4.5. Interneta Protokola adrešu izmantojums

 1. IP adrese ir skaitļu virkne, kas automātiski tiek piešķirta datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru.
 2. LATLYNX SIA var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Pārdevējam nav mērķa pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms.
 3. LATLYNX SIA var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tiek uzskatīts par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt lynxgear.lv vietni vai citus lietotājus.

4.6. Sīkdatnes

 1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži  lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs dara savu sesiju laikā. Sīkdatnes nesatur nekādu personu identificējošu informāciju, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats, tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.
 2. LATLYNX SIA lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes ar mērķi atvieglot lynxgear.lv lapas lietošanu.

4.7. Drošība

 1. LATLYNX SIA izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildus drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.
 2. Piekļuve interneta vietnes lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem LATLYNX SIA darbiniekiem. LATLYNX SIA veic aizsardzības pasākumus, tomēr nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos.

4.8. Saistošie nosacījumi

 1. Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, Lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka LATLYNX SIA ir tiesības šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

5. Citi noteikumi

 1. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram lynxgear.lv lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveidojis lietotāja kontu tīmekļa vietnē lynxgear.lv.
 2. Lynxgear.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas lynxgear.lv.
 3. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
 4. Ja lietotājs vēlas izmantot lynxgear.lv esošos materiālus, viņam ir pienākums sazināties ar lynxgear.lv pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., lai saņemtu šādas tiesības.